OSPAR – Kuzey Doğu Atlantik Deniz Çevresinin Korunması Sözleşmesi’ne kayıtlıdır.
BAT – Best Available Technology “Mevcut En İyi Teknolojiye” sahip,
EPA – Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı belgeli,
ECOTOX – Tarafından Belgeli,
EPRI – Amerika Elektrik Enerjisi Araştırma Enstitüsü onaylıdır.