Alt Yapıya Yönelik Ürünler

Mexel®Turkey G.Trap 5009

Doğada tümüyle kendi kendine çözünebilen, bakteri ve mikroorganizmalardan oluşan Mexel®Turkey G.Trap 5009, organik atıkları ve yağları sıvılaştırarak drenaj sistemine ulaşmadan temizlenmesini sağlar. Bundan dolayı hayvansal ve bitkisel yağların kullanıldığı, üretildiği, tüketildiği tüm ticari ve endüstriye tesisler için ideal bir üründür. Yağ kapanları, foseptikler, kanalizasyon hatlarında, terfi ve pompa istasyonlarında, ön arıtma havuzlarında, dere ıslahında, lagünlerde, sistemlerin tüm giderlerinde, rögarlarda, biyolojik arıtma sistemlerinde ve organik pis su atığın olduğu her yerde son derece etkindir.

Çevreye duyarlı ve çözünebilir yararlı bakteri, enzim içeriğiyle ayrıca kötü kokuyu da bertaraf eder. Uluslararası NFA X42 -040 standartlarına uygun içeriktedir.

Uygulamadan önce

Uygulamadan sonra

Mexel®Turkey Litomex

Mexel®Turkey G.Trap 5009 ile birlikte kullanılarak ortamın biyolojik dengesini optimum seviyelere çeken Mexel®Turkey Litomex, bu sayede kokunun ve organik atıkların daha hızlı bertaraf edilmesini sağlar. Mexel®G.Trap 5009`un kullanıldığı her ortamda kullanılabilir.
Ayrıca belediyelerin önemli sorunlarından olan kanalizasyon kokularının giderilemesinde %98’e kadar başarı sağladığı tespit edilmiştir.
Bunun yanında şeker fabrika lagünlerinin şartlandırılması için de ideal bir çözüm sunmaktadır.